duminică, 16 mai 2021

Congresul internațional moldo-polono-român ”Educație, Politică, Societate”

 În perioada 14 – 15 mai 2021, membrii Facultății FMTI au participat la Congresul internațional moldo-polono-român cu genericul ”Educație, Politică, Societate”. Printre subiectele discutate au fost abordate și probleme cu tematică aferentă matematicii, fizicii și informaticii. Cei 160 de participanți din Grecia, Italia, Franța, Rusia, Brazilia, Ucraina, Polonia, România și Republica Moldova au apreciat înalt rezultatele obținute în domeniul educației de către Facultatea FMTI.


joi, 29 aprilie 2021

Locurile premiante ale Conferinței Științifice Studențești, ediția 70

 Miercuri, 28 aprilie 2021, în cadrul Universității de Stat din Tiraspol s-a desfășurat Conferința Științifică Studențească cu participare internațională ediția 70. În cadrul a 5 secții au participat circa 100 de studenți și masteranzi ai facultății FMTI a UST, precum și ale facultăților de profil ale altor universități din țară și de peste hotare (Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava, Romania).


 Felicitări tuturor studenților participanți și conducătorilor lor științifici pentru efortul depus și rezultatele frumoase obținute. De asemenea, aducem mulțumiri catedrelor pentru organizarea și monitorizarea ședințelor secțiilor în condiții tehnice extraordinare.

miercuri, 28 aprilie 2021

Rezultatele științifice ale studenților și masteranzilor facultății FMTI prezentate în cadrul Conferinței Științifice Studențești a UST, ediția 70

 

Miercuri, 28 aprilie 2021, în cadrul Universității de Stat din Tiraspol s-a desfășurat Conferința Științifică Studențească cu participare internațională ediția 70. În cadrul a 5 secții din domeniile Matematică, Fizică, Informatică și Tehnologii Informaționale au participat circa 100 de studenți și masteranzi ai facultății FMTI a UST, precum și ale facultăților de profil ale altor universități din țară și de peste hotare (Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava, Romania).

Tematica prezentărilor a fost diversă. Au fost apreciate înalt comunicările:

ü  Dualitatea undă-corpuscul;

ü  Решение интегрально-дифференциаль-ных уравнений при помощи некоторых интегральных преобразований;

ü  Sistem de focalizare cu ajutorul gesturilor;

ü  Evoluția conceptului de spațiu și timp de la Isaak Newton până la Stephen Hawking;

ü  Metodica organizării observării asteroizilor și a cometelor cu cameră CCD în cadrul activităților de cercetare extrașcolare ale elevilor;

ü  Metodica rezolvării problemelor de fizică, nivel liceal;

ü  Particularitățile rezolvării problemelor referitoare la echilibrul sistemelor mecanice;

ü  Implementarea Flipped Classroom în studierea modulului Web Design la disciplina

ü  Informatica;

ü  Stimularea creativității prin implementarea metodelor active de predare-învățare la

ü  disciplina informatica în clasa a VII-a;

ü  Instrumente Google pentru comerțul electronic;

ü  Paradigma dificultăților în procesul de programare în limbajul C++ prin crearea jocului

Sea Battle;

ü  Tehnici de modernizare si eficientizare a site-urilor;

ü  Crearea aplicației mobile Devices 360;

ü  Metodologia creării unui chatbot utilizând NodeJS;

ü  Transformările geometrice ca mijloc eficient de rezolvare a problemelor;

ü  Inele de polinoame peste un domeniu de integritate;

ü  Strategii didactice de utilizare a aplicațiilor soft la studierea geometriei;

ü  Aplicații ale teoriei polinoamelor la rezolvarea unor ecuații de grad superior;

ü  Despre inele aplicații ale algebrei liniare;

ü  Integrarea unor ecuații diferențiale cu factor integrant;

ü  Funcții speciale ce rezultă din operatorul de integrare;

ü  Analiza regresiei în procesul studierii corelației dintre factorii climaterici a stației meteorologice Chișinău;

ü  Funcții definite parametric. Aplicații;

ü  Metodologia studierii ecuațiilor și inecuațiilor cu parametri în treapta liceală;

ü  Programe în Wolfram Mathematica destinate cercetării calitative a sistemelor dinamice etc.


joi, 22 aprilie 2021

Новые информационные технологии в образовании и науке

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Переяслав-Хмельницкий ГПУ имени Григория Сковороды
приглашает Вас принять участие
в III Всеукраинской с международным участием научно-практической
Интернет-конференции молодых ученых
«Новые информационные технологии
в образовании и науке»
(заочная форма проведения)
которая состоится 11-12 мая 2021
Тематические направления работы конференции:
Компьютерное моделирование в изучении математики
Проблемы подготовки учителей математики, информатики
Системы защиты информации и информационная безопасность
Информационные системы управления в производстве, образовании и науке
Использование облачных технологий в учебном процессе
Методика формирования цифровой компетентности педагога
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.
Целью конференции является привлечение студентов к научно-практической деятельности,
стимулирование и поддержка научной деятельности молодежи по прикладным исследованиям в области
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Для участия в конференции необходимо прислать на электронную почту оргкомитета:
1. Материалы тезисов докладов.
2. Анкету-заявку (сведения об авторах, научного руководителя и учебное заведение).
3. Копию квитанции об оплате оргвзноса 100 грн.
(Для иностранных участников участие бесплатное).
Реквизиты для оплаты организационного взноса: карта ПриватБанка 4149 4978 6914 3240 (получатель - Науменко
Сергей Александрович). Электронную копию квитанции просим прислать на адрес оргкомитета.
Материалы необходимо отправить на e-mail -
pif-mim@ukr.net, указав тему сообщения: Материалы
конференции.

Основные даты:
Подача заявок и тезисов докладов для опубликования до
Работа конференции
09.05.2021 г..
11-12.05.2021 г.
Получение заявки на участие и соответствие оформления тезисов будет обязательно подтверждено нашим
письмом-уведомлением электронной почтой.
Материалы, не соответствующие указанным требованиям, к рассмотрению не принимаются и автору не
возвращаются.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов с неудовлетворительным
качеством оформления.
Контактный телефон:
8 (04567) 5-42-45 - кафедра математики, информатики и методики обучения;
38067-731-82-84 - Шевчук Лариса Дмитриевна - зав. кафедрой МИиОН
38097-539-72-09 - Исак Людмила Марковна - ответственный секретарь конференции.
Сборник тезисов конференции может быть направлен бесплатно в электронном виде на электронную почту
участника до 25.05.2021.
Требования к оформлению
Тезисы докладов представляются одним из рабочих языков конференции в электронном варианте объемом до трех страниц на адрес pif-mim@ukr.net
Порядок оформления материалов:
- объем статьи 3 -5 страниц, лист - А4.;
- шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14; интервал - 1,5; поля - по 25 мм;
- первая строка содержит фамилию и инициалы автора (полужирный курсив, размещение по правому краю
страницы);
- в следующих строках указывается курс, факультет (курсив, размещение по правому краю страницы);
- следующая строка содержит фамилию, инициалы научного руководителя и его ученую степень (курсив,
размещение по правому краю страницы);
- в следующей строке указывается название учебного заведения (полу
- в следующей строке указывается название учебного заведения (полужирный курсив, размещение по
правому краю страницы);
- следующий заголовок тезисов печатается прописными буквами (полужирным шрифтом, размещенные по
центру);
- пропустив строку, подают основной текст доклада через 1,5 интервала, размещения по ширине страницы,
абзац - стандартный отступ - 1,25;
- в конце основного текста подается литература, оформленная в соответствии с требованиями ВАК.
Иллюстративный материал выполняется четко и качественно и подается в отдельном файле. Все
иллюстрации сопровождаются подписями.


ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ИНТЕРНЕТ -
КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель программного комитета:
Коцур Виктор Петрович
- доктор исторических наук, профессор, академик АПН Украины,
ректор ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория
Сковороды
Сопредседатели программного комитета:
Коропчану Эдуард Борисевич
- доктор химических наук, профессор, ректор Тираспольского
государственного университета в Кишиневе
Бровко Наталья Владимировна - доктор педагогических наук, профессор Белоруского
государственного университета
Сергиенко Сергей Анатольевич - кандидат технических наук, доцент, проректор по научнопедагогической работе и новейших технологий в образовании Кременчугского национального
университета имени Михаила Остроградского
Яшанов Сергей Никитович - доктор педагогических наук, профессор заведующий кафедрой
информационных систем и технологий Национального педагогического университета имени Н. П.
Драгоманова
Коцур Виталий Викторович - доктор исторических наук, профессор кафедры публичного
управления и администрирования, декан факультета гуманитарно-естественного образования и
социальных технологий ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет
имени Григория Сковороды
Вакалюк Татьяна Анатольевна - доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры
инженерии программного обеспечения Государственного университета «Житомирская политехника»
Франчук Василий Михайлович – кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры
компьютерной инженерии и образовательных измерений Национального педагогического университета
имени М. П. Драгоманова
Дудников Игорь Анатольевич - кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры
отраслевое машиностроение, декан инженерно-технологического факультета Полтавской
государственной аграрной академии
Махомета Татьяна Николаевна - кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета
физики, математики и информатики Уманского государственного педагогического университета имени
Павла Тычины
Тарасенко Оксана Владимировна - кандидат физико-математических наук, доцент кафедры
математики и экономики, заведующий кафедрой математики и экономики Нежинского государственного
университета имени Николая Гоголя
Члены программного оргкомитета
Беловод Александра Ивановна
- кандидат технических наук, доцент кафедры отраслевое
машиностроение Полтавской государственной аграрной академии
Бугаец Наталья Александровна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры
информационных технологий и анализа данных Нежинского государственного университета имени
Николая Гоголя
Гирко Вячеслав Леонидович - доктор физико-математических наук, профессор, профессор
кафедры математики, информатики и методики обучения ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий
государственный педагогический университет имени Григория Сковороды»
Довбня Петр Иванович - кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики,
информатики и методики обучения ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический
университет имени Григория Сковороды»
Лупу Илья Иванович – доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой
дидактики наук Тираспольского государственного университета в Кишиневе
Медведева Мария Александровна - кандидат педагогических наук, доцент, заведующий
кафедрой информатики и информационно-коммуникационных технологий Уманского государственного
педагогического университета имени Павла Тычины

Овсиенко Юлия Ивановна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры отраслевое
машиностроение Полтавской государственной аграрной академии
Почтовюк Светлана Ивановна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры информатики и
высшей математики Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского
Фетисов Валерий Сергеевич - кандидат экономических наук, доцент кафедры информационных
технологий и анализа данных Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя
Франчук Наталья Петровна - кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
теоретических основ информатики Национального педагогического университета имени
Н. П. Драгоманова
Хомич Валерий Федосеевич - кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой
цифровых технологий обучения ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический
университет имени Григория Сковороды»
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ИНТЕРНЕТ -
КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель организационного комитета:
Шевчук Лариса Дмитриевна
- кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой
математики, информатики и методики обучения ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный
педагогический университет имени Григория Сковороды»
Члены организационного комитета:
Бабак Александр Анатольевич
- преподаватель кафедры цифровых технологий обучения ГВУЗ
«Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды»
Бобовский Роман Петрович - старший преподаватель кафедры математики, информатики и
методики обучения ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет
имени Григория Сковороды»
Васенко Александр Васильевич - кандидат исторических наук, доцент кафедры цифровых
технологий обучения ГВУЗ «Переяслав Хмельницкий государственный педагогический университет
имени Григория Сковороды»
Исак Людмила Марковна - старший преподаватель кафедры цифровых технологий обучения
ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория
Сковороды»
Коцур Дмитрий Викторович - кандидат физико-математических наук, старший преподаватель
кафедры цифровых технологий обучения ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный
педагогический университет имени Григория Сковороды»
Лоха Анатолий Анатольевич - старший преподаватель кафедры математики, информатики и
методики обучения ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет
имени Григория Сковороды»
Олейник Елена Викторовна - кандидат физико-математических наук, старший преподаватель
кафедры математики, информатики и методики обучение ДВНЗ «Переяслав-Хмельницкий
государственный педагогический университет имени Григория Сковороды»
Пилипчук Элина Игоревна - старший преподаватель кафедры математики, информатики и
методики обучения ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет
имени Григория Сковороды»
Солопко Игорь Олегович - кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математики,
информатики и методики обучения ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический
университет имени Григория Сковороды»
Филоненко Надежда Васильевна - кандидат физико-математических наук, доцент кафедры
математики, информатики и методики обучения ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный
педагогический университет имени Григория Сковороды»
Шевчук Борис Викторович - кандидат педагогических наук, доцент кафедры цифровых
технологий обучения ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет
имени Григория Сковороды»

Щоголев Ярослав Юрьевич - старший преподаватель кафедры цифровых технологий обучения
ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория
Сковороды»
Якуба Василий Владимирович - кандидат исторических наук, доцент кафедры цифровых
технологий обучения ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет
имени Григория Сковороды»
Секретари научно-практической интернет - конференции:
Науменко Сергей Александрович
- старший лаборант кафедры математики, информатики и
методики обучения ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет
имени Григория Сковороды»
Шевчук Оксана Николаевна - старший лаборант кафедры цифровых технологий обучения ГВУЗ
«Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковород

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ИНТЕРНЕТ -
КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель программного комитета:
Коцур Виктор Петрович
- доктор исторических наук, профессор, академик АПН Украины,
ректор ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория
Сковороды
Сопредседатели программного комитета:
Коропчану Эдуард Борисевич
- доктор химических наук, профессор, ректор Тираспольского
государственного университета в Кишиневе
Бровко Наталья Владимировна - доктор педагогических наук, профессор Белоруского
государственного университета
Сергиенко Сергей Анатольевич - кандидат технических наук, доцент, проректор по научнопедагогической работе и новейших технологий в образовании Кременчугского национального
университета имени Михаила Остроградского
Яшанов Сергей Никитович - доктор педагогических наук, профессор заведующий кафедрой
информационных систем и технологий Национального педагогического университета имени Н. П.
Драгоманова
Коцур Виталий Викторович - доктор исторических наук, профессор кафедры публичного
управления и администрирования, декан факультета гуманитарно-естественного образования и
социальных технологий ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет
имени Григория Сковороды
Вакалюк Татьяна Анатольевна - доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры
инженерии программного обеспечения Государственного университета «Житомирская политехника»
Франчук Василий Михайлович – кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры
компьютерной инженерии и образовательных измерений Национального педагогического университета
имени М. П. Драгоманова
Дудников Игорь Анатольевич - кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры
отраслевое машиностроение, декан инженерно-технологического факультета Полтавской
государственной аграрной академии
Махомета Татьяна Николаевна - кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета
физики, математики и информатики Уманского государственного педагогического университета имени
Павла Тычины
Тарасенко Оксана Владимировна - кандидат физико-математических наук, доцент кафедры
математики и экономики, заведующий кафедрой математики и экономики Нежинского государственного
университета имени Николая Гоголя
Члены программного оргкомитета
Беловод Александра Ивановна
- кандидат технических наук, доцент кафедры отраслевое
машиностроение Полтавской государственной аграрной академии
Бугаец Наталья Александровна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры
информационных технологий и анализа данных Нежинского государственного университета имени
Николая Гоголя
Гирко Вячеслав Леонидович - доктор физико-математических наук, профессор, профессор
кафедры математики, информатики и методики обучения ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий
государственный педагогический университет имени Григория Сковороды»
Довбня Петр Иванович - кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики,
информатики и методики обучения ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический
университет имени Григория Сковороды»
Лупу Илья Иванович – доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой
дидактики наук Тираспольского государственного университета в Кишиневе
Медведева Мария Александровна - кандидат педагогических наук, доцент, заведующий
кафедрой информатики и информационно-коммуникационных технологий Уманского государственного
педагогического университета имени Павла Тычины

Овсиенко Юлия Ивановна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры отраслевое
машиностроение Полтавской государственной аграрной академии
Почтовюк Светлана Ивановна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры информатики и
высшей математики Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского
Фетисов Валерий Сергеевич - кандидат экономических наук, доцент кафедры информационных
технологий и анализа данных Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя
Франчук Наталья Петровна - кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
теоретических основ информатики Национального педагогического университета имени
Н. П. Драгоманова
Хомич Валерий Федосеевич - кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой
цифровых технологий обучения ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический
университет имени Григория Сковороды»
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ИНТЕРНЕТ -
КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель организационного комитета:
Шевчук Лариса Дмитриевна
- кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой
математики, информатики и методики обучения ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный
педагогический университет имени Григория Сковороды»
Члены организационного комитета:
Бабак Александр Анатольевич
- преподаватель кафедры цифровых технологий обучения ГВУЗ
«Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды»
Бобовский Роман Петрович - старший преподаватель кафедры математики, информатики и
методики обучения ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет
имени Григория Сковороды»
Васенко Александр Васильевич - кандидат исторических наук, доцент кафедры цифровых
технологий обучения ГВУЗ «Переяслав Хмельницкий государственный педагогический университет
имени Григория Сковороды»
Исак Людмила Марковна - старший преподаватель кафедры цифровых технологий обучения
ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория
Сковороды»
Коцур Дмитрий Викторович - кандидат физико-математических наук, старший преподаватель
кафедры цифровых технологий обучения ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный
педагогический университет имени Григория Сковороды»
Лоха Анатолий Анатольевич - старший преподаватель кафедры математики, информатики и
методики обучения ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет
имени Григория Сковороды»
Олейник Елена Викторовна - кандидат физико-математических наук, старший преподаватель
кафедры математики, информатики и методики обучение ДВНЗ «Переяслав-Хмельницкий
государственный педагогический университет имени Григория Сковороды»
Пилипчук Элина Игоревна - старший преподаватель кафедры математики, информатики и
методики обучения ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет
имени Григория Сковороды»
Солопко Игорь Олегович - кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математики,
информатики и методики обучения ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический
университет имени Григория Сковороды»
Филоненко Надежда Васильевна - кандидат физико-математических наук, доцент кафедры
математики, информатики и методики обучения ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный
педагогический университет имени Григория Сковороды»
Шевчук Борис Викторович - кандидат педагогических наук, доцент кафедры цифровых
технологий обучения ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет
имени Григория Сковороды»

Щоголев Ярослав Юрьевич - старший преподаватель кафедры цифровых технологий обучения
ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория
Сковороды»
Якуба Василий Владимирович - кандидат исторических наук, доцент кафедры цифровых
технологий обучения ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет
имени Григория Сковороды»
Секретари научно-практической интернет - конференции:
Науменко Сергей Александрович
- старший лаборант кафедры математики, информатики и
методики обучения ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет
имени Григория Сковороды»
Шевчук Оксана Николаевна - старший лаборант кафедры цифровых технологий обучения ГВУЗ
«Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковород
ы»

luni, 19 aprilie 2021

WIIS2021

 We are honored to invite you to participate in the Workshop on Intelligent Information Systems (WIIS2021), which will be held on October 14-15, 2021, in Chisinau, Republic of Moldova. The workshop is organized by the Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science.

The workshop encompasses a broad spectrum of intelligent information systems related subjects. It is devoted to discussion of current research and applications regarding development, implementation and promotion of advanced emergent Information Systems and Technologies.

Topics of interest include, but are not restricted to the following areas:

 • Theoretical Computer Science;
 • Formal Models of Computing;
 • Information Technologies Applications;
 • Decision Support Systems;
 • Intelligent Agents and Multi-Agent Systems;
 • Knowledge Engineering and Management;
 • Medical & Diagnostic Systems;
 • Natural Language Processing;
 • E-Learning Tools and Systems;
 • Cyber Security;
 • Intelligent User Interfaces;
 • Neural Networks.

special session dedicated to good practices of collaboration between science and industry will be organized.

The important dates of the workshop:

- Deadline for paper submission:                   July 19, 2021

- Notification of acceptance:                       August 23, 2021

- Final paper deadline:                                September 5, 2021

- Detailed workshop program:                       October, 8, 2021

- Workshop dates:                                      October 14-15, 2021

 No fee is charged for participating in the workshop.

All the details about the workshop can be found on the website: www.math.md/wiis2021/

If you have questions related to the workshop, please do not hesitate to contact us on the workshop e-mail: wiis2021@math.md


We are looking forward to hearing from you.
Yours sincerely,
WIIS2021 Organizing Committee

Despre Ziua ușilor deschise la facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale

 

Sâmbătă, 17 aprilie 2021 facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale a Universității de Stat din Tiraspol a organizat online evenimentul Ziua ușilor deschise, la care au participat ca invitați elevi, studenți, cadre didactice din licee, gimnazii, Centre de Excelență, absolvenți și părinți.

După cuvântul de salut al rectorului UST, dr., prof. univ. Eduard Coropceanu,  decanul facultății și șefii de catedră au vorbit despre istoria și structura primei facultăți a primei instituții de învățământ superior din Republica Moldova. S-a menționat că facultatea FMTI joacă un rol important privind pregătirea specialiștilor de calificare înaltă pentru economia națională: cercetători științifici, programatori, fizicieni, matematicieni, informaticieni, cadre didactice pentru învățământul superior (care ulterior activează în majoritatea universităților din țară), cadre didactice pentru învățământul general, manageri de instituții, etc.Viitorii abiturienți au avut posibilitatea să se informeze din „prima sursă” despre conținuturile predate la facultate. Astfel studenții facultății FMTI, Andrei Chetrean, Mirela Covalciuc, Valentin Leșan, Sergiu Rusu, Pavel Dordea, în cadrul rubricii Ce învățăm la facultate? au povestit, au demonstrat și au explicat cum ei creează aplicații pentru device-uri mobile (pentru diferite sisteme de operare), cum dezvoltă produse web, cum programează roboții și dronele, cum Tehnologiile Informaționale îi ajută să înțeleagă mai bine matematica, fizica și Inteligența artificială.  

Dr. hab., prof. univ. Liubomir Chiriac a menționat că învățarea în cadrul facultății FMTI se face prin cercetare, facultatea coordonând pe parcursul ultimilor 10 ani 12 proiecte internaționale care au furnizat și continuă să furnizeze rezultate, inclusiv aplicative, de transfer tehnologic.

Dr., conf. univ. Maria Pavel a vorbit despre implicarea și meritul studenților în aceste cercetări, despre forurile științifice naționale, internaționale la care studenții facultății participă cu succes.În confirmarea celor menționate studenții Nicolae Baltag, Alexandru Levițchi, Mihai Vlas, au povestit despre rolul lor în calitate de cercetători cu burse în cadrul a două proiecte NATO.
Vasile Galben, Ala Pînzari, Ion Cojucovschi, Rodica Druță, studenți-absolvenți ai facultății FMTI, au povestit cu mare satisfacție despre mobilitățile lor academice în diferite universități din Europa. Ei au atras atenția că profesorii și studenții din acele universități au remarcat buna pregătire a studenților, masteranzilor facultății FMTI.

Alți tineri absolvenți de succes ai facultății FMTI, doctoranzi, bursieri ai Guvernului Republicii Moldova 2021 sau deținători ai burselor în cadrul proiectelor internaționale, Mihaela Hajdeu, Vladimir Boian, Mihail Terenti, au povestit despre contribuția importantă a studiilor la facultatea FMTI în formarea unui cercetător competitiv pe plan internațional.
Programatorii de performanță Veaceslav Trinca (Canada) și Luca Sandu, absolvenți ai facultății FMTI la programul de studii Informatica, de asemenea, au apreciat nivelul înalt de pregătire a studenților atât la licență, cât și la masterat. Dl Trinca a ținut să observe prin propriul exemplu, dar și prin alte exemple, că diplomele UST sunt recunoscute în Europa, Canada și SUA.

Evenimentul a finalizat cu o loterie cu premii pentru elevii-absolvenți, participanți la eveniment.